Orice Utilizator care se înregistrează pe site, în vederea plasării unei comenzi, oferind date cu caracter personal, trebuie să-și manifeste acordul, în mod expres și neechivoc, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către Vurger.ro, în conformitate cu dispozițiile legii 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și cu regulamentul UE 2016/679(Regulamentul general privind protecția datelor sau GDPR). Vom aloca toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină siguranță. Datele sunt înregistrate doar în momentul în care Utilizatorul este de acord și informat în privința faptului că acestea vor fi transmise către Vurger.ro.

Scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal poate include, după caz următoarele:

a) crearea și administrarea contului în cadrul platformei vurger.ro;
b) prelucarea și procesarea comenzilor online;
c) informarea utilizatorilor privind situația contului personal;
d) identificarea dumneavoastră în cadrul participării la concursuri, la realizarea de rapoarte statistice, la transmiterea noutăților, precum și a altor informări, referitoare la ofertele în curs;
e) soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă;
f) rambursarea contravalorii produselor, conform prevederilor legale;
g) datele colectate și stocate sunt confidențiale.

Pentru dezabonare de la Noutăți vă rugăm să aveți în vedere opțiunea Mă dezabonez din pagina aferentă.

Categoriile de date pe care le prelucrăm sunt:
– pentru persoane fizice, date de identificare precum: Nume, Prenume, Adresă, Telefon, E-mail, Adresă IP;
– pentru persoane juridice, date de identificare precum: Denumirea firmei, Număr de înregistrare la Registrul Comerțului, Cod unic de identificare, Adresă, Telefon, E-mail, Nume și prenume reprezentant;
– date referitoare la comenzile efectuate;
– informații legate de contul bancar, în vederea efectuării de plăți online.

Prin completarea datelor dumneavoastră pe Vurger.ro, prin acceptarea Termenilor și condițiilor generale, precum și prin acceptarea Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal, vă dați acordul expres și neechivoc, ca aceste date personale să fie colectate, stocate, utilizate și prelucrate nelimitat și/sau temporar.

Datele sunt înregistrare doar în momentul în care Utilizatorul este de acord și informat cu privire la faptul că acestea vor fi transmise către noi. Utilizatorul nu are obligația de a ne furniza date cu caracter personal, însă ele sunt obligatorii pentru prestarea serviciului Vurger.ro. Totodată, aceste date ne folosesc la completarea bazei noastre de date, necesară în vederea îmbunătățirii serviciului prestat, cât și efectuării acțiunilor noastre de promovare.

Datele colectate și stocate de către Vurger.ro sunt confidențiale. Sc. Vurger Concept Srl. poate furniza datele cu caracter personal doar altor societăți sau persoane cu care se află în relații contractuale de parteneriat și doar în scopul pentru care le-au fost transmise. Destinatarii către care se pot transmite datele cu caracter personal, colectate, în vederea îndeplinirii scopului de execuție a comenzii plasate, sunt: angajați, parteneri, curieri, procesatori de plăți online sau, după caz, autorități ale statului, ca urmare a unei obligații legale a societății.

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate.